Oslo, 24. november

Hørselskonferansen 2021
Morgendagens hørselsomsorg

Bli med på Hørselskonferansen 2021!

Hold av datoen 24. november! Da kan du få med deg de mest spennende foreleserne innen hørselsfeltet samlet på én konferanse.

Programmet inneholder blant annet innlegg av Gert Ravn fra BEAR (Better Hearing Rehabilitation)-prosjektet som er helt i front når det kommer til å levere kunnskap og metoder for å designe morgendagens tilbud innen høreapparatområdet. Svenske Gerhard Andersson vil bruke sine erfaringer innen utviklingsarbeid og forskning på digital tinnitusrehabilitering, til å tegne opp et bilde av digital audiologi i framtiden.

I tillegg vil det presenteres nyttige perspektiver på hørsel relatert til yrkesliv, hjelpemidler, barn med hørselstap og mye mer.

Konferansen arrangeres i auditoriet til Bjørknes Høyskole på Lovisenberg i Oslo.

ARRANGØR

FAST SAMARBEIDSPARTNER

SAMARBEIDSPARTNERE 2021

En stor takk til våre sponsorer! (sponsorinfo)

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER

Program

Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:00. Konferansen arrangeres i auditoriet til Bjørknes Høyskole på Lovisenberg i Oslo. Program og forelesere 09:00-09:30Konferansen starter med registrering og besøk hos utstillere. 09:30-10:00Navn: Morten…

Påmelding

Påmelding Påmeldingsfrist er 5. november 2021. Påmelding er bindende, deltakeravgift refunderes ikke. Konferansen arrangeres i auditoriet til Bjørknes Høyskole på Lovisenberg i Oslo. Studenter, posterpresentasjoner og digitale deltakere må også…

Praktisk info

Konferansen arrangeres i auditoriet til Bjørknes Høyskole på Lovisenberg i Oslo. Lokalene vil være universelt utformet (bl.a. med teleslynge og skrivetolk). Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt…

Posterpresentasjoner

Vi ønsker velkommen posterpresentasjoner som kan belyse prosjekter og annet arbeid med relevans for morgendagens hørselsomsorg. Dette kan være fra forskning, studenter (masterprosjekter), fagmiljøer i praksisfeltet, brukerrepresentanter eller andre med…

Om konferansen

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med HLF Briskeby kompetansesenter as som fast hørselsfaglig samarbeidspartner. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i…

Kontakt oss

Spørsmål og henvendelser om påmelding og betaling? FAQ – deltaker.no Øvrige henvendelser kan rettes til: E-post: hk@hlf.no Telefon: 40 60 19 39