Hørselskonferansen
Hørselsfeltets møteplass

Hørselskonferansen ’21: Morgendagens hørselsomsorg ble gjennomført med bravur, 300 deltakere og en lang rekke glimrende forelesere 24. november 2021.

Neste konferanse vil bli avholdt vinter/vår 2023. Informasjon om neste konferanse vil bli tilgjengelig på disse sidene når den er klar.

Historisk oversikt over ’21-konferansen finnes her og inkluderer foreleserpresentasjoner m.m.

ARRANGØR

FAST SAMARBEIDSPARTNER

SAMARBEIDSPARTNERE 2021

En stor takk til våre 2021-sponsorer!

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER

Program & presentasjoner
HK ’21

Konferansen startet 09:00 og ble avsluttet 16:30 24. november 2021. Konferansen ble arrangert på Lovisenberg Diakonale Høyskole. Program med forelesere og deres presentasjoner/foredrag. 09:00-09:30 Konferansen starter med registrering og besøk…

Om konferansen

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med HLF Briskeby kompetansesenter as som fast hørselsfaglig samarbeidspartner. Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i…

Kontakt oss

Spørsmål og henvendelser om påmelding og betaling? FAQ – deltaker.no Øvrige henvendelser kan rettes til: E-post: hk@hlf.no Telefon: 40 60 19 39