Hørselskonferansen 2023 er vel overstått. Kjære deltakere, forelesere og involverte på arrangørsiden – tusen takk for et flott arrangement!

Foreleserpresentasjoner m.m finner du her.

Hold av datoen!

Hørselskonferansen ’23: Morgendagens hørselsomsorg ble arrangert på Verdens Hørselsdag 3. mars 2023 på Nationaltheatret Konferansesenter sentralt i Oslo.

2023-konferansen hadde fokus på temaområdene arbeidsliv og barn og unge.

Blant foreleserne var professor Astrid van Wieringen (ensidig døvhet med og uten CI), professor Lone Percy-Smith (AVT-metoden) og stipendiat Eline Lello (faktorer som påvirker yrkesdeltakelse). I tillegg innledet Arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Hans Christian Holte til panelsamtale om arbeidsliv og deltakelse. 

Hørselskonferansen er møteplassen for alle som er opptatt av hørsel, enten du jobber innen feltet eller har en hørselsutfordring selv.

Konferansen tar opp tidsaktuelle temaer innen hørsel og helse og vil være tilrettelagt med skrivetolk og hørselsteknisk utstyr.

Program

 

ARRANGØR

FAST SAMARBEIDSPARTNER


SAMARBEIDSPARTNERNE

KOMMERSIELL SAMARBEIDSPARTNER – GULL


KOMMERSIELL SAMARBEIDSPARTNER – SØLV


 

Program & Presentasjoner
HK ’23

Hørselskonferansen 2023 ble gjennomført 3. mars med nesten 300 deltakere. Denne siden tjener nå som historisk oversikt over programmet med lenker til foreleserpresentasjoner. PS! Video av foredragene vil ikke bli…

Om konferansen

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med HLF Utvikling as som fast hørselsfaglig samarbeidspartner og praktisk arrangør. Hørselskonferansen 2023 arrangeres 3. mars…

Kontakt oss

Spørsmål og henvendelser om påmelding og betaling? FAQ – deltaker.no Øvrige henvendelser kan rettes til: E-post: hk@hlf.no Telefon: 47 97 75 16