Hørselskonferansen 2023 ble gjennomført 3. mars med nesten 300 deltakere.

Denne siden tjener nå som historisk oversikt over programmet med lenker til foreleserpresentasjoner.

PS! Video av foredragene vil ikke bli tilgjengelig i ettertid i år, av tekniske årsaker.

Temaområdene for Hørselskonferansen 2023 er arbeidsliv og barn/unge.

Påmeldingsfrist var 1. februar 2023.

Konferansen startet 09:00 og ble avsluttet 16:30. Konferansen ble arrangert på Nationaltheatret Konferansesenter sentralt i Oslo.

Konferansehefte (.pdf)

Program HK ’23:

09:00-09:30

Konferansen starter med registrering og besøk hos utstillere.

09:30-09:40

Navn: Bjørg Kampestuen-Berntzen
Rolle: Forbundsleder, HLF
Velkommen til Hørselskonferansen 2023!

09:40-09:55

Navn: Ellen Rønning-Arnesen (AP)
Rolle: Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet
Politisk åpningsinnlegg

👉🏻 Rønning-Arnesens presentasjon (.pdf)

09:55-10:30

Navn: Eline Lello
Rolle: Stipendiat, NTNU
Innlegg – tittel: Faktorer som påvirker yrkesdeltakelse

👉🏻 Lellos presentasjon (.pdf)

10:30-11:00

Pause, kaffe / te, besøke utstillere
Gode tjenester for inkluderende yrkesdeltakelse

11:00-11:20

Navn: Inge Bossen Thorsen
Rolle: Daglig leder, HLF Rehabilitering as
Innlegg – tittel: Arbeid som mål i hørselsrehabilitering

👉🏻 Bossen Thorsens presentasjon (.pdf)

11:20-11:30

Navn: Hans Thorsø Einum
Brukerinnlegg: Følelsen av «utilstrekkelighet» – en solskinnshistorie?

👉🏻 Thorsø Einums presentasjon (.pdf)

11:30-11:50

Navn: June Stensbøl
Rolle: Seniorrådgiver hørsel, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet – Elverum
Navn: Andreas Tegeman
Rolle: Fagansvarlig hørsel, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet – Gjøvik
Innlegg – tittel: Arbeidsrettet veiledningstjeneste

👉🏻 Stensbøl og Tegemans presentasjon (.pdf)

11:50-12:30

Panelsamtale

Innledning ved Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV.
I panelet: Stipendiat Eline Lello, brukerrepresentant Hans Einum, daglig leder HLF Rehabilitering, Inge Bossen Thorsen og Hans Christian Holte.
Politisk sjef i HLF, Merete Orholm, er ordstyrer.

12:30-13:30

Lunsj, besøke utstillere
Behov og muligheter på barneområdet

13:30-14:00

Navn: Astrid van Wieringen
Rolle: Professor, Institutt for nevrovitenskap, Universitetet i Leuven, Belgia, og professor II, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Innlegg – tittel: Children with single sided deafness with and without a CI

14:00-14:15

Navn: Kjersti Fullu
Rolle: Audiopedagog, Ahus
Innlegg – tittel: Utadrettet oppfølging av barn og unge på en høresentral

14:15-14:25

Navn: Stina Helmen
Rolle: Teamleder, Hørselspedagogene, HLF Utvikling as
Innlegg – tittel: Hørselspedagogenes oppfølging av talespråklig ungdom

👉🏻 Helmens presentasjon (.pdf)

14:25-14:40

Navn: Tone Stokkereit Mattsson
Rolle: Faglig leder, PhD. Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals, Hørselsregisteret for barn.
Navn: Siri Wennberg
Rolle: Daglig leder, Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals, Hørselsregisteret for barn.
Innlegg – tittel: Hørselsregisteret for barn – etablering og planer

👉🏻 Mattssons og Wennbergs presentasjon (.pdf)

14:40-15:10

Pause, kaffe / te, besøke utstillere
Gode lytte- og talespråklige tilbud

15:10-15:20

Navn: Siv Stellberg
Brukerinnlegg: Brukermedvirkning og ressursutnyttelse for en bedre fremtid

👉🏻 Stellbergs presentasjon (.pdf)

15:20-15:50

Navn: Lone Percy-Smith
Rolle: Professor, Center for Hørelse og Balance, Københavns Universitet, og adjungeret professor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg universitet
Innlegg – tittel: Danske erfaringer med national brug av AVT-metoden

15:50-16:10

Navn: Anne Hem Langli og Nadja Akinshina
Rolle: Seniorrådgivere, Statped
Innlegg – tittel: Lytte- og talespråkutvikling i dag og morgen

👉🏻 Langli og Akinshinas presentasjon (.pdf)

16:10-16:25

Navn: Charlotte Caspari
Rolle: Audiopedagog, LSLS cert., AVT, OUS Rikshospitalet
Innlegg – tittel: Nasjonalt AVT-tilbud ved Rikshospitalet

👉🏻 Casparis presentasjon (.pdf)

16:25-16:30

Navn: Bjørg Kampestuen-Berntzen
Rolle: Forbundsleder, HLF

Avslutning