Program

Tema:

Teknologi for hørsel – Nye trender og teknologi

Del I (kl. 10-12)

Teknologiske trender innen høreapparater, implantater og hørselshjelpemidler

  • Kunstig intelligens og hørsel
  • Det nyeste nye innen hørselsteknologi
  • Hva når teknologi ikke er nok?

Lunsjpause (kl. 12-13)

Del II (kl. 13-15)

Digitale løsninger i morgendagens formidling av høreapparater og CI

  • Digitale nettløsninger i hørselsklinisk arbeid
  • Smart bruk av mobiltelefon i høreapparatformidling
  • Nettbasert kvalitetskontroll av CI

Mer informasjon kommer