Om konferansen

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) med HLF Briskeby kompetansesenter as som fast hørselsfaglig samarbeidspartner.

Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo er våre øvrige hørselsfaglige samarbeidspartnere for 2021-konferansen.

Konferansene er en sted hvor fagmiljøer, forskere, leverandører, politikere og brukere kan utveksle erfaringer og siste nytt om forskning og teknologi. Målsetningen er å være den sentrale møteplassen for hørselsfeltet i Norge.

Styringsgruppe HK ’21:
Morten Buan – Forbundsleder, HLF
Henrik Peersen – Generalsekretær, HLF
Tone Grøttum – Controller, HLF Briskeby kompetansesenter as
Sindre Falk – Informasjonskonsulent, Briskeby videregående skole as
Johanne Dahll Fossen –Prosjektkoordinator og FoU-medarbeider, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as

Programkomité HK ’21:
Steinar Birkeland – Fagsjef hørsel, HLF
Jorunn Solheim – Seniorforsker, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Hege Saltnes – Leder, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Oslo Universitetssykehus HF
Bjørn Lyxell – Professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Johanne Dahll Fossen – Prosjektkoordinator og FoU-medarbeider, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as