Påmelding

Påmeldingsfrist var 15. november 2021. Påmelding er bindende, deltakeravgift refunderes ikke.

Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:30. Konferansen arrangeres i på Lovisenberg Diakonale Høyskole.

Studenter, posterpresentasjoner og digitale deltakere må også melde seg på gjennom påmeldingsskjema. Velg riktig deltakerkategori i skjemaet, bruk rabattkoden “gratis21” og velg “Online betaling”.

  • Konferanseavgift kr 500,- som inkluderer deltakelse og enkel lunsj
  • Inntil 50 gratisplasser for studenter, førstemann til mølla! Inkluderer lunsj (krever påmelding!)
  • Posterpresentasjoner deltar gratis, inkluderer lunsj (krever påmelding)
  • Digital deltakelse gratis (krever påmelding)
  • Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:30
  • Vi inviterer leverandører og samarbeidspartnere til sponsorsamarbeid og stand – mer info.

En stor takk til våre sponsorer! (sponsorinfo)

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER