Posterpresentasjoner

Vi ønsker velkommen posterpresentasjoner som kan belyse prosjekter og annet arbeid med relevans for morgendagens hørselsomsorg. Dette kan være fra forskning, studenter (masterprosjekter), fagmiljøer i praksisfeltet, brukerrepresentanter eller andre med interesse for hørselsfeltet. Vi inviterer DEG til å sende inn ditt bidrag!

Hørselskonferansen vil premiere den beste posterpresentasjonen. Alle postere vil bli vurdert av en fagjury og 3 vinnere blir premiert med hhv kr 4000, kr 2000 og kr 1000.

Frist for innsending av posterpresentasjon inkludert abstrakt er 30. september 2021 til hk@hlf.no. Spørsmål stilles samme sted. Merk at du også må melde deg på konferansen på vanlig måte.

1. Praktisk gjennomføring, rammer og format

Posterpresentasjonene vil få et eget utstillingsområde i tilknytning til mingleområdet under konferansen. Det settes av 30 minutter i tilknytning til lunsj for vandring blant postepresentasjonene. 10 utvalgte posterpresentasjoner vil få anledning til å holde en 2 minutters presentasjon av sitt prosjekt i plenum.

2. Abstrakt

  • Du må skrive et kortfattet abstrakt der du presenterer prosjektet ditt, max. 300 ord. Abstrakt sendes til johanne.fossen@hlfbriskeby.no innen 30. september.
  • Abstraktene vil bli lagt på hørselskonferansen.no i tillegg til at du kan dele ut under konferansen.
  • Husk at du skal overbevise / «selge» prosjektet ditt og må pirre publikums nysgjerrighet. Lag en tittel som er kort, konsis og fengende, og som skildrer prosjektet på en god måte.
  • Et strukturert abstrakt er typisk bygd opp etter “IMRaD modellen”: introduksjon, metode, resultat og diskusjon. I hovedsak skal ikke tabeller, figurer og referanser være med i abstraktet.
  • La det komme tydelig frem hvem som skal presentere prosjektet, navn og faglig tilhørighet.

3. Poster

  • En poster kan sammenlignes med en reklameplakat som presenterer prosjektet ditt. Bruk farger, figurer og bilder, gjør det oversiktlig!
  • Lag en stor og tydelig poster, skriftstørrelse minimum 72-100.
  • En god og dekkende tittel er viktig. Denne skal lokke til interesse for det du vil formidle og den må være lik abstraktet du har sendt inn.
  • Under tittel fører du opp navn, yrkestittel og faglig tilknytting/organisasjon.
  • En kort presentasjon om prosjektet ditt, bakgrunnen, mål, gjennomføring og resultat. Ikke ta med alle detaljer, men list opp de viktigste resultatene oversiktlig og kortfattet.

Har du spørsmål og henvendelser om posterpresentasjoner?
E-post: hk@hlf.no
Telefon: 924 81 674

 

En stor takk til våre sponsorer! (sponsorinfo)

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER