Praktisk info

Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:30. Konferansen arrangeres i på Lovisenberg Diakonale Høyskole.

Lokalene vil være universelt utformet (bl.a. med teleslynge og skrivetolk).

Det vil også være mulig å følge konferansen digitalt detaljer om dette vil annonsert nærmere konferansedato.

  • Konferanseavgift kr 500,- som inkluderer deltakelse og enkel lunsj
  • Inntil 50 gratisplasser for studenter, førstemann til mølla! Inkluderer lunsj (krever påmelding!)
  • Posterpresentasjoner deltar gratis, inkluderer lunsj (krever påmelding)
  • Digital deltakelse gratis (krever påmelding)
  • Konferansen starter 09:00 og avsluttes 16:00
  • Vi inviterer leverandører og samarbeidspartnere til sponsorsamarbeid og stand – mer info.

 

En stor takk til våre sponsorer! (sponsorinfo)

GULLSPONSOR

SØLVSPONSORER