Program & Presentasjoner
HK ’23

Hørselskonferansen 2023 ble gjennomført 3. mars med nesten 300 deltakere.

Denne siden tjener nå som historisk oversikt over programmet med lenker til foreleserpresentasjoner.

PS! Video av foredragene vil ikke bli tilgjengelig i ettertid i år, av tekniske årsaker.

 Temaområdene for Hørselskonferansen 2023 er arbeidsliv og barn/unge
.

Påmeldingsfrist var
1. februar 2023

Konferansen startet 09:00 og ble avsluttet 16:30.

Konferansen ble arrangert på Nationaltheatret Konferansesenter sentralt i Oslo.

Konferansehefte (.pdf)

 

09:00-09:30
Konferansen starter med registrering og besøk hos utstillere.

 

 

09:30-09:40
Navn: Bjørg Kampestuen-Berntzen
Rolle: Forbundsleder, HLF

 

Velkommen til Hørselskonferansen 2023!

 

 

09:40-09:55
Navn:
Ellen Rønning-Arnesen (AP)
Rolle:
Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet

 

Politisk åpningsinnlegg

 

👉🏻 Rønning-Arnesens presentasjon (.pdf)

 

09:55-10:30
Navn: Eline Lello

Rolle: Stipendiat, NTNU

 

Innlegg – tittel: Faktorer som påvirker yrkesdeltakelse

 

👉🏻 Lellos presentasjon (.pdf)

 

10:30-11:00
Pause, kaffe / te, besøke utstillere

 

Gode tjenester for inkluderende yrkesdeltakelse

 

11:00-11:20
Navn:
Inge Bossen Thorsen
Rolle: Daglig leder, HLF Rehabilitering as 

 

Innlegg – tittel: Arbeid som mål i hørselsrehabilitering

 

👉🏻 Bossen Thorsens presentasjon (.pdf)

 

11:20-11:30
Navn:
Hans Thorsø Einum

 

Brukerinnlegg: Følelsen av «utilstrekkelighet» – en solskinnshistorie?

 

👉🏻 Thorsø Einums presentasjon (.pdf)

 

11:30-11:50
Navn:
June Stensbøl
Rolle: Seniorrådgiver hørsel, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet – Elverum

 

Navn: Andreas Tegeman
Rolle: Fagansvarlig hørsel, NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet – Gjøvik

 

Innlegg – tittel: Arbeidsrettet veiledningstjeneste

 

👉🏻 Stensbøl og Tegemans presentasjon (.pdf)

 

11:50-12:30

Panelsamtale

 

Innledning ved Hans Christian Holte, Arbeids- og velferdsdirektør, NAV.

 

I panelet: Stipendiat Eline Lello, brukerrepresentant Hans Einum, daglig leder HLF Rehabilitering, Inge Bossen Thorsen og Hans Christian Holte.

 

Politisk sjef i HLF, Merete Orholm, er ordstyrer.

 

12:30-13:30
Lunsj, besøke utstillere

 

 

 

Behov og muligheter på barneområdet

 

13:30-14:00
Navn:
Astrid van Wieringen
Rolle: 
Professor, Institutt for nevrovitenskap, Universitetet i Leuven, Belgia, og professor II, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

 

Innlegg – tittel: Children with single sided deafness with and without a CI

 

Dette innlegget gjennomføres digitalt.

 

14:00-14:15
Navn:
Kjersti Fullu
Rolle:
Audiopedagog, Ahus

 

Innlegg – tittel: Utadrettet oppfølging av barn og unge på en høresentral

 

 

14:15-14:25
Navn:
Stina Helmen
Rolle:
Teamleder, Hørselspedagogene, HLF Utvikling as

 

Innlegg – tittel: Hørselspedagogenes oppfølging av talespråklig ungdom

 

👉🏻 Helmens presentasjon (.pdf)

 

14:25-14:40
Navn:
Tone Stokkereit Mattsson
Rolle:
Faglig leder, PhD. Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals, Hørselsregisteret for barn.

 

Navn: Siri Wennberg
Rolle:
Daglig leder, Norsk kvalitetsregister øre-nese-hals, Hørselsregisteret for barn.

 

Innlegg – tittel: Hørselsregisteret for barn – etablering og planer

 

👉🏻 Mattssons og Wennbergs presentasjon (.pdf)

 

 

14:40-15:10
Pause, kaffe / te, besøke utstillere

 

Gode lytte- og talespråklige tilbud

 

15:10-15:20
Navn:
Siv Stellberg

 

Brukerinnlegg: Brukermedvirkning og ressursutnyttelse for en bedre fremtid

 

👉🏻 Stellbergs presentasjon (.pdf)

 

15:20-15:50
Navn:
Lone Percy-Smith
Rolle:
Professor, Center for Hørelse og Balance, Københavns Universitet, og adjungeret professor, Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg universitet

 

Innlegg – tittel: Danske erfaringer med national brug av AVT-metoden

 

 

15:50-16:10
Navn:
Anne Hem Langli og Nadja Akinshina
Rolle:
Seniorrådgivere, Statped

 

Innlegg – tittel: Lytte- og talespråkutvikling i dag og morgen

 

👉🏻 Langli og Akinshinas presentasjon (.pdf)

 

16:10-16:25
Navn:
Charlotte Caspari
Rolle:
Audiopedagog, LSLS cert., AVT, OUS Rikshospitalet

 

Innlegg – tittel: Nasjonalt AVT-tilbud ved Rikshospitalet

 

👉🏻 Casparis presentasjon (.pdf)

 

 

16:25-16:30
Navn:
Bjørg Kampestuen-Berntzen
Rolle:
Forbundsleder, HLF

 

Avslutning

 

 


 

 

SAMARBEIDSPARTNERNE

KOMMERSIELL SAMARBEIDSPARTNER – GULL


KOMMERSIELL SAMARBEIDSPARTNER – SØLV

 


 

 


 

Styringsgruppe HK ’23:
Bjørg Kampestuen-Berntzen – Forbundsleder, HLF
Inger Helene Venås – Generalsekretær, HLF
Morten Buan – Styreleder, HLF Utvikling as
Tone Grøttum – Controller, HLF Briskeby kompetansesenter as
Sindre Falk – Informasjonskonsulent, Briskeby videregående skole as
Johanne Dahll Fossen – Prosjektkoordinator og rådgiver, HLF Utvikling as

Programkomité HK ’23:
Steinar Birkeland – Fagsjef hørsel, HLF
Bjön Lyxell – Professor, Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og styremedlem Briskeby videregående skole as
Patrick Kermit – Professor, NTNU samfunnsforskning og styremedlem HLF Utvikling as
Bjørn Gjessing – Audiograf, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Håvard Ottemo Paulsen – Audiograf, Audiografforbundet
Tron Vedul Tronstad – Forsker, SINTEF Digital
Martin Wold – Audiopedagog, HLF Rehabilitering as og Norsk Audiopedagogisk Forening
Johanne Dahll Fossen – Prosjektkoordinator og rådgiver, HLF Utvikling as