Programmet til Hørselskonferansen ’23 er under utarbeidelse og vil bli tilgjengelig her når det blir klart.