Vi inviterer leverandører og samarbeidspartnere til sponsorsamarbeid og stand ved Hørselskonferansen 2021. Meld din interesse og/eller spørsmål til sponsoransvarlig Anne Gro Årtun, telefon: 901 70 576 |e-post: artun@hlf.no.

SPONSORAKTIVITETER
Utstillerplass – Fysisk og digital – Pris 8 000,-

 • Stand 3 x 2 m
 • Inkluderer strømfremlegg, bord og stoler.
 • Prisen inlluderer en gratis deltager på faglig seminar.
 • Se vedlagte kart over utstillerområdet, og oppgi ønsket plass. (Ettersendes så snart det er klart).
 • Utstillerområdet ligger i pauseområdet hvor det serveres enkel lunsj, kaffe og snacks (inkludert for utstillere), og vil bli besøkt av konferansens deltagere i alle pauser.
 • Informasjon om når lokalet vil være klart for rigging ettersendes så snart det er avklart.
 • Mulighet for digital stand i «møterom» på Zoom, i alle pauser.

Gullsponsor – Eksklusiv – Pris 20 000,-

 • Utstillerplass som beskrevet over. Evt. større stand om ønskelig. Plassering vil fremkomme av kart som ettersendes.
 • Profilering som gullsponsor på nettsiden www.hørselskonferansen.no
 • Profilering som gullsponsor i program.
 • Annonse 1/1 side på baksiden av program.
 • Profilering som gullsponsor på skjerm i pausene.
 • Profilering som sponsor av poster-premie, samt utdeling av denne.
 • 1 vedlegg i konferansemappe.
 • Prisen inkluderer inntil 3 deltagere på faglig seminar.
 • Inkluderer mulighet for digital stand, videodeling, samt profilering som gullsponsor på Zoom i alle pauser.

Sølvsponsor – 2 pakker tilgjengelig – Pris 14 000,-

 • Utstillerplass som beskrevet over. Plassering fremkommer av vedlagte kart.
 • Profilering som sølvsponsor på nettsiden www.hørselskonferansen.no
 • Profilering som sølvsponsor i program.
 • Annonse ½ side i program
 • Prisen inkluderer inntil 2 deltagere på faglig seminar.
 • Inkluderer mulighet for digital stand, videodeling, samt profilering som sølvsponsor på Zoom i alle pauser.

Annonse i program – Pris 2 500,-

 • 4 farger stående A5 format