Påmeldingsfrist er 1. februar 2023. Påmelding er bindende, deltakeravgift refunderes ikke.

Konferansen starter 09:00 og avsluttes 17:00 3. mars 2023. Konferansen arrangeres i på Nationaltheatret Konferansesenter sentralt i Oslo.

Vi inviterer leverandører og samarbeidspartnere til sponsorsamarbeid og stand ved Hørselskonferansen 2023. Meld din interesse og/eller spørsmål til sponsoransvarlig Anne Gro Årtun, telefon: 901 70 576 |e-post: artun@hlf.no.

SPONSORAKTIVITETER

Utstillerplass – Pris 5 900,-
Kart over stands

 • Stand 2 x 1m

  Ønskes større stand må to plasser bestilles. Se vedlagte kart, og oppgi nr. på ønsket plass/plasser.

  PS! Begrenset antall standplasser, og vi følger førstemann til mølla prinsippet.

 • Inkluderer strømfremlegg, bord eller ståbord, 2 stoler, tilgang til trådløst nettverk og kaffe/te.
 • Prisen inkluderer en gratis deltager på konferansen og lunsj. Øvrige på stand må evt. melde seg på konferansen som
  deltagere.
 • Utstillerområdet ligger i pauseområdet utenfor konferansesalen, hvor det serveres kaffe og snacks. Det vil bli oppfordret til å besøke utstillerne i alle pauser.
 • Det er lagt inn 3 pauser (inkl. lunsj) med tid for standbesøk i løpet av dagen, i tillegg til ved ankomst /registrering.
 • Informasjon om når lokalet vil være klart for rigging ettersendes så snart det er avklart.
 • Mulighet for digital stand i «møterom» på Zoom, i alle pauser.

Gullsponsor – Eksklusiv – Pris 24 000,-

 • Stand 4 x 1m.

  Ellers som beskrevet over. Plassering fremkommer av vedlagt kart.

 • Profilering som gullsponsor på nettsiden www.hørselskonferansen.no
 • Profilering som gullsponsor i program.
 • Annonse 1 side A5baksiden av program.
 • Profilering som gullsponsor på skjerm i pausene.
 • 1 vedlegg i konferansemappe.
 • Prisen inkluderer inntil 3 deltagere på konferansen og lunsj. Øvrige må evt. melde seg på som deltager pga. begrenset antall plasser.
 • Mulighet for digital stand, samt profilering som gullsponsor på Zoom i alle pauser.*

Sølvsponsor – 2 pakker tilgjengelig – Pris 15 000,-

 • Stand 3 x 1m.

  Ellers som beskrevet over. Plassering fremkommer av vedlagte kart.

 • Profilering som sølvsponsor på nettsiden www.hørselskonferansen.no
 • Profilering som sølvsponsor i program.
 • Annonse 1 side A5 i program
 • Prisen inkluderer inntil 2 deltagere på konferansen og lunsj. Øvrige må evt. melde seg på som deltager pga. begrenset antall plasser.
 • Mulighet for digital stand, samt profilering som gullsponsor på Zoom i alle pauser.*

Kart over stands

Annonse i program – Pris 3 000,-

 • 4 farger stående A5.