Om konferansen

Hørselskonferansen er en årlig konferanse for hørselsfeltet. Konferansen arrangeres av brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund, og henvender seg til de ulike hørselsfaglige profesjonene i praksisfeltet og forskere.

Konferansen har også ambisjon om å tiltrekke deltakere fra miljøer utenfor de tradisjonelle audiologiske profesjonene, f.eks. fra Nav, kommunal hørselsomsorg og pedagogiske miljøer. Førstelinjetjeneste og personer med hørselsutfordringer skal, på lik linje med hørselsfaglig personell, på konferansen få tilgang til ny og oppdatert kunnskap fra forskning, utviklingsarbeid, praksis og tjenestebrukere.

Hørselskonferansen favner bredt og tar opp både aktuelle hørselsfaglige tema, og hørselssektorens rammer og utviklingsmuligheter. Vår visjon er å bidra med kunnskap som fremmer gode og tilgjengelige offentlig finansierte tjenestetilbud og teknologi til personer med hørselsutfordringer og deres nærpersoner.

Målsettingen er å være den sentrale møteplassen for hørselsfeltet i Norge.

Programkomité HK ’24

Hørselshemmedes Landsforbund logo

Steinar Birkeland, fagsjef hørsel
Hørselshemmedes Landsforbund
(programkomitéleder)

HLF Utvikling logoHLF Rehabilitering logo

Briskeby videregående skole logo

Johanne Fossen, seniorrådgiver
HLF Utvikling as og HLF Rehabilitering as

Roar Erlien, audiograf ved St. Olavs Hospital
Audiografforbundet

Arne Kirkhorn Rødvik, PhD/audiofysiker ved Rikshospitalet
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Yngve Saur, audiograf/daglig leder i Starkey Norway AS
Ekspertgruppe hørsel i Melanor

 

Styringsgruppe HK ’24

Hørselshemmedes Landsforbund logo

Bjørg Kampestuen-Berntzen, forbundsleder
Hørselshemmedes Landsforbund

Bjørn-Tore Lunde, nestleder
Hørselshemmedes Landsforbund

Inger Helene Venås, generalsekretær
Hørselshemmedes Landsforbund