ABSTRAKT
Hørselsscreening i skolehelsetjenesten
Tron Vedul Tronstad PhD, Forsker, SINTEF Digital

God hørsel er viktig for barns kognitive og sosiale utvikling, og denne forsinkes når hørselstap ikke oppdages. For å oppdage barn med nedsatt hørsel i Norge blir nyfødte screenet, og det gjennomføres hørselstester før skolestart (4-årskontroll). Likevel vet vi at noen barn med hørselstap ikke blir oppdaget.

Grunnen til dette kan være både usikkerhet i målemetoden, og at noen hørselstap utvikler seg gradvis de første leveårene. Utfordringen er å fange opp disse barna uten at det blir for ressurskrevende.

For å undersøke hvordan hørselsoppfølging i skolehelsetjenesten gjennomføres, og hva som gjøres for å identifisere barn med hørselstap, har vi gjennomført en kartlegging blant helsesykepleiere i Norge.

Det endelige målet med prosjektet er å bedre hørselsoppfølgingen av skolebarn ved å oppdage de barna som har nedsatt hørsel og som ikke blir fanget opp i dag.

POSTER