ABSTRAKT
Tinnitus-telefonen

HLF og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as

I Norge har ca. 800.000 mennesker tinnitus. For noen er tinnitus så plagsomt at det går ut over livskvaliteten. Det er ikke lett å finne god og kvalitetssikret informasjon om plagen. I august 2021 startet HLF og HLF Briskeby derfor Tinnitus-telefonen. Dette er et lett tilgjengelig tilbud hvor det gis kvalitetssikret informasjon om tinnitus, årsaker og sammenhenger, om mestringsmuligheter og om hvilke tilbud som finnes. Tinnitus-telefonen er åpen hver hverdag kl 9-11 og betjenes av audiopedagoger.

POSTER