ABSTRAKT
Tinnituskurs for ungdom
Inger Kristiansen, audiopedagog ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as

Tinnituskurs for ungdom har hatt som målsetning at individet skal oppleve reduksjon og mestring av tinnitusplagene, i tillegg til en bedre mestring av hverdagen. Deltakerne på kurset har vært i alderen 13 – 23 år Noen har hatt tinnitus så lenge de kan huske, mens andre hadde fått tinnitus ganske nylig.

Prosjektet hadde oppstart januar 2018 og har pågått frem til september 2021. Det startet med en workshop for unge med målsetting om å komme frem til egnet metode for å markedsføre tinnituskurset til målgruppen.

Selve tinnituskurset for ungdom har bestått av 2 kurssamlinger som har gått over 2,5 dag med ca. 3 – 6 uker mellom hver samling. De fire kursrekkene har hatt totalt 40 påmeldte,28 deltakere og 5 deltakere som av ulike årsaker ikke deltok på andre samling. Vi ser at i ungdomsgruppen er frafall fra påmelding til kursstart en utfordring i kurset.

Videreutvikling av kurs og kunnskap har stått sentralt i prosjektet, i tillegg til målsetningen med prosjektet.

Deltakerne har fått informasjon som ufarliggjør tinnitus, opplæring i selvhjelpsverktøy fra kognitiv metode og bruk av digital historie, en metodikk for å bearbeide tanker, følelser og opplevelser på en multimodal måte. Målet er at deltakerne skal oppleve en positiv endring i hverdagen. Evalueringen viser at de fleste har vært fornøyde med det pedagogiske innholdet. Mange med tinnitus trekker seg ofte unna aktiviteter, i frykt for å gjøre tinnitusplagene verre. Derfor har det vært mye fokus på det vært mye fokus på erfaringsutveksling og sosiale aktiviteter.

Evalueringene er positive, og vi kan vise til gode resultater. 53% av deltakerne rapporterer at de opplever en bedring i tinnitusplagene etter endt kurs.

Kurset videreføres fra høsten 2021 i den ordinære driften til HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester.