Sponsorer

Kommersiell hovedsamarbeidspartner (Eksklusiv)

Pris: 10 000,-

Inkluderer:
  • Profilering med logo som kommersiell hovedsamarbeidspartner på nettsiden www.hørselskonferansen.no
  • Profilering som kommersiell hovedsamarbeidspartner på skjerm innledningsvis og i pausene.
  • Rullerende annonse i pausene. Dette kan være video eller bilde.
  • Prisen inkluderer fritt antall deltagere på Teams.

Retten til å tegne seg som hovedsponsor fordeles etter «førstemann til mølla» prinsippet.

Kommersiell samarbeidspartner

Pris: 5 000,-

Inkluderer:
  • Profilering med logo som kommersiell samarbeidspartner på nettsiden www.hørselskonferansen.no
  • Rullerende annonse i pausene. Bildeformat.
  • Prisen inkluderer 5 antall deltagere på Teams.

Logo i felles støtteannonse

Pris: 2000,-

Inkluderer:
  • Felles støtteannonse med logo rullerende i pausene.
  • Felles støtteannonse med logo på nettsiden.

Påmelding og eventuelle spørsmål rettes til Anne Gro Årtun
artun@hlf.no eller telefon 901 70 576